Mandal

Leder:
Janne Fallan Lorentsen, telf.: 482 61 536. Har samarbeidsavtale med Mandal kommune. Disponerer ca 60 personer. Gruppen har diverse utstyr lagret på sanitetshuset. Hadde livreddende førstehjelpskurs i oktober 2018. Det vil bli arrangert flere i 2019, er tildelt 30.000.- til kurs fra Extra-stiftelsen..