Vest - Agder
Vest-Agder har 13 lokalforeninger.

Totalt er vi ca.980 medlemmer
i Vest-Agder.
Aktivitetene er ulik i de forskjellige foreningene, men alt innenfor hovedparaplyen til N.K.S. "kvinners helse og livsvilkår".
Vil du se hva som skjer i din kommune, sjekk lokalforeningenes info her

Syste nytt
Regional Samling i Tønsberg 4.-6. November 2016. Det var en flott samling. Hovedfokus var 50.000 medlemmer i 2020. Den helga ble det vervet 500 nye medlemmer på landsbasis :-)

Vi støtter også Rød Knapp-aksjonen STOPP VOLD MOT KVINNER. Rød Knapp

Kontakt N.K.S Vest - Agder
Kontakt oss
NKS Vest-Agder

Munthes gate 33
0260 Oslo
Tlf: 24 11 56 20
Fax: 22 44 76 21
post@sanitetskvinnene.no

Vil dere forandre noe på sidene, eller at noe er feil kontakt da Monica H. Nilsen
Mob: 92096196
monicanilsen71@gmail.com