Farsund

Leder: Kari Westmoen
Vesterveien 8
4550 Farsund.
Tlf: 38 39 04 95

Samarbeid om fastelavensris.

Sanitetsforeningen og elever fra 9.
klasse ved Farsund barne- og ungdomsskole
samarbeider i år om fastelavnsriset - og deler pengene,
for i år var det få medlemmer som kunne stille.
Elevene har laget over 300 buketter på dugnad.
Kommunen leverer bjørkeriset som vi så klipper opp og elevene
pynter med fargerike fjær.
Inntektene er omkring 15.000 kroner. Elevene sparer penger tl Polen-tur,og Farsund sanitetsforening
skal bruke pengene gjennom støtte til forskning for å
bedre kvinners helse og livskvalitet.