Felles Aktiviteter

GRATULERER ELIDA JOHANSEN!

Sanitetsforeningene i Flekkefjord laget til fest for Elida da hun fikk sin fortjente Kongens fortjeneste medalje i sølv for sitt livslange virke i frivillig arbeid.

Elida er leder for Andabeløy Sanitetsforening.

SANITETENS UKE 2012
Sanitetsforeningene i Flekkefjord tok grep og gikk sammen mot vold .

Det ble invitert til åpent møte gjennom annonse ,mail,Facebook og direkte, for dette ville vi at flest mulig skulle få med seg.
Møtet ble åpnet med fint pianospill av en jente fra musikkskolen.
Spogmy Jbarkhil som er en ung kvinne med afghansk bakgrunn var og fortalte om sitt liv før og nå. Virkelig flott å høre på. Vi hadde og Øystein Grytten fra Flekkefjord politistasjon som har god kjennskap til hvilke utfordringer vi har i Flekkefjord. Det var og anledning til å komme med spørsmål. Og de fikk endel spørsmål å svare på.
Bilde
:Agder. 

Fra venstre:Gunnhild Modalsli Loga,Solbjørg Virak Søyland og Tjørsvåg,Elida Johanesen Andabeløy,Haldis Eie Lavoll,Jorun Henriksen Drangeid.

"LYST PÅ LIVET"

Bildet er fra avslutningen med sunn og god lunsj i parken. Fra venstre: Solbjørg Virak(Søyland og Tjørsvåg ) ,Aslaug Pedersen (Helselaget),Haldis Eie og Ruth Regevik(Lavoll),Gunhild Modalsli og Torbjørg Berntsen(Loga),Turid Olsen(Søyland og Tjørsvåg) Elin Loga(Oppsøkende helsearbeider)

I hele vår har tre sanitetsforeninger og en fra helselaget i Flekkefjord vert med og prøve ut et nytt prosjekt som heter "Lyst på Livet" etter forespørsel fra Frivilligsentralen og oppsøkende helsetjeneste.

Vi har vert samlet en gang i mnd. i alt seks ganger. "Lyst på Livet"går ut på at pensjonister skal fremme egen helse og livskvalitet. Det er ofte et stort gap over hva vi gjør og hva vi vet. Det legges til rette for at den enkelte tenker over eget liv,gjøre forandringer og lykkes med det.

Viktige livsområder som er valgt er sikkerhet og trygghet,sosialt nettverk,mat og drikke og fysisk aktivitet.

Det var et fint prosjekt,der pensjonister hjelpes til å få en bedre alderdom og å kunne bo lengre hjemme.