Fylkesstyret N.K.S. Vest-Agder

Fylkeskontor: Monica H. Nilsen, Austerdalsvn. 12, 4480 Kvinesdal, mob.: 920 96 196. Mail: monicanilsen71@gmail.com

Leder: Monica H. Nilsen, Austerdalsvn. 12, 4480 Kvinesdal, mob.: 920 96 196. Mail: monicanilsen71@gmail.com

Nestleder: Aud Helen Knutsen, Kjøita 24, 4630 Kristiansand, mob.: 950 73 644 Mail: aud.h.knutsen@gmail.com

Sekretær: Janne Fallan Lorentsen, Gustav Vigelandsvei 30B, 4514 Mandal, mob.: 482 61 536. Mail: ijolo@online.no

Styremedlem: Wenke Vågsvoll, Lars O. Røllands gt. 16, 4514 Mandal, mob.: 996 16 402. Mail: wenkevagsvoll@hotmail.com

Styremedlem: Dorith Nuland Fedog Linerleveien 23 4400 Flekkefjord, mob.: 975 38 263. Mail: dorith@vabb.no

Styremedlem: Anne-Britt Leite Salvesen, Leirvikveien 19, 4513 Mandal, mob.: 478 38 622. Mail: annsalv@online.no

Styremedlem: Alma Tjelta, Kongens gt. 60, 4608 Kristiansand, mob.: 476 34 550

Varamedlem: Gro Heide Kristiansen, St. Olavs v. 15 D, 4631 Kristiansand, mob.: 918 24 300. Mail: groheide@online.no

Varamedlem: Kirsten Bentsen, Marviksv. 73, 4632 Kristiansand, mob.: 915 65 279

Kvinnehelsekontakt:Aud Helen Knutsen Kjøita 24, 4630 Kristiansand Mob: 950 73 644 Mail: aud.h.knutsen@gmail.com

Omsorgsberedskapskontakt: Janne Fallan Lorentsen (se info. ovenfor)