Flekkefjord

Bilde: Agder, 2008.

Leder
Irene Øksendal
mob: 922 66 265
E-post: ireneoeksendal@hotmail.com

Nestleder Sylvi Berntsen.Tlf: 38 32 49 14

Beredskapsgruppa i Flekkefjord ble dannet i 2008. Avtalen med kommunen ble underskrevet 27/2-2008.

Gruppa består av 4 stk fra hver av de 5 foreningene i Flekkefjord. Vi prøver å møtes 2 ganger i året - vår og høst - for sosialt samvær og litt faglig påfyll som f.eks. førstehjelpskurs, brannøvelse.

Vi har deltatt under massevaksinasjonen ved svineinfluensaepidemien november 2009, men vi måtte ringe ringe kommunen og tilby vår hjelp - noe vi fikk stor takk for.

Det virker som det tar tid å opparbeide et samarbeid med kommunen. Vi har igjen vært og snakket med Jan Sigbjørnsen som nå er ordfører,med håp om at det snart kan bli en lokal øvelse der alle involverte blir med.

Vi har laget lister med navn og telefonnummer som alle igruppa skal ha liggende. Alle i gruppa har skrevet under på taushetsløfte. Alle har fått utlevert vest og t-skjorte med sanitetens logo og beredskap påtrykt, til bruk ved eventuelle ulykker/kriser der vi kan bistå.

2012:Vi har nå hatt et møte hvor Toralf Førland fortalte om hans del av beredskap i kommunen.Alle likte dette. 2 av oss har vært på seminar, noe som var inspirerende og lærerikt. Egentlig burde alle vært der for det er ikke lett å gjenfortelle så mye informasjon! 2 stk var også tilstede på Utsikten i vår og fikk orientering om ROS Lister.

Nov 2012:Vi har og vært hos ordfører og snakket med han og underskrevet avtalen for fire nye år.