Fylkesstyrets aktiviteter

Styremøte: 04.02.2015

Kontaktmøte vest: 10.03.2015 hos Søyland og Tjørsvåg Sanitetsforening.

Kontaktmøte øst: 18.03.2015 hos Mandal Sanitetsforening.

Styremøte: 06.05.2015

Styremøte: 9.05.2015

Årsmøte: 30.05.2015

Styremøte: 10.06.2015

Styremøte: 09.09.2015

Styremøte: 06.11.2015

Regionsmøte: 07.11.2015

Kvinnehelsekomiteen: Seminar mars.

Omsorgsberedskap: Førstehjelpskurs.

Organisasjonsopplæring: høst 2015.

Tillitsvalgtopplæring: Tidlig høst 2015.

Landsmøte: 26-27september.