Regionsmøte på Rosfjord Strandhotell 8.11.2014

34 flotte og positive sanitetsdamer møtte på regionsmøte, men også i år var mange i Etiopia, eller det var andre aktiviteter som de måtte være med på.

Solbjørg ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen og vise en billedserie med tekst,som heter «Blomst».

Videre informerte Solbjørg om fylkesstyrets aktivitetsplan for 2015. Hun målte stemningen for å slå sammen kontaktmøtene øst og vest. Stemningen for dette var heller laber, så det blir som før med 2 kontaktmøter til våren. Disse blir i Mandal og Søyland og Tjørsvåg Sanitetsforening.

Tilitsvalgtopplæringen er nå gjennomført. Flere ga utrykk for at dette var lærerikt. Solbjørg håper på at foreningene tar det veldig alvorlig og tenker over hva de gir økonomiske bidrag til.Og om en er usikker, er det bare å ringe fylkesleder.Det er viktig at vedtektene følges.

Oppfordret også at foreningene sender inn til hjemmesiden. Det ligger mye gammelt der nå.

Mellom foredragene viste Solbjørg hjemmesiden til N.K.S.,og om hvordan en skulle ta i bruk denne.

Aud Helen Knutsensom er leder for kvinnehelsekommiten fortalte så fra N.K.S.dagene og kvinnehelse. Hun snakket om skjønnhetstyraniet,og om hvor og hva noen kunne finne på å operere .Mye for saniteten å ta tak i her.

Foredrag:

Sps.sykepleier Unni Å. Kydlandsom jobber på Tjørsvågheimen i Flekkefjord med demente, hadde ett foredrag om denne sykdommen, og hvordan den forandrer personligheten hos disse pasientene. Hun fortalte også om de forskjellige typer demens og hvor de forskjellige typene sitter i hjernen. Ett lærerikt og fint foredrag.

Etter en deilig lunch fortalte

Solbjørg kunne informere om at kommunen og mange ellers ønsker satelittkontoret hjertelig velkommen til Flekkefjord,og at behovet er stort.

Fra foreningene:

Leder for Øvrebø Sanitetsforening Ragnhild Almedal fortalte om ett prosjekt de er med på, for å bedre trivselen på ungdomsskolen i bygda. En gang i måneden er de på skolen og steker vafler til ungdommene,og snakker med de som vil.Dette har blitt populært blant elevene som ønsker at de skal komme oftere.Ungdommene gleder seg til at de kommer,og sanitetsdamene gleder seg og til å lage til en god opplevelse for ungdommene.Dette er veldig bra,og i tillegg så har de hatt skolefrokost i mange år.

Det ble solgt 20 adventskalendere og noen effekter.

En flott loddtrekning med mange fine gevinster ble avslutningen på en vellykket dag.

Solbjørg las så en fortelling.Takket for dagen,og ønsket alle vel hjem.

Referat fra Regionsmøte på Rosfjord Hotell, Lyngdal 3. november 2012

Det var 41 sanitetskvinner fra distriktet til stede. Vi setter stor pris på at så mange møtte. Spesielt utmerket noen foreninger seg med å stille med mange påmeldte. Ekstra takk til dere.

Og veldig synd at det var flere foreninger som overhodet ikke fant anledning til å delta.

Dagen begynte kl. 09.30 med både rundstykker og frukt, en liten misforståelse fra hotellet.

Selve møtet startet med en hilsen fra Nana som minnet oss på hvor verdifulle vi er alle sammen.

Deretter overtok 1. nestleder i Sentralstyret, Ellen Sofie Egeland. Hun informerte om strategisk plan, oppbygging og hvordan vi skal bruke den. Dagens plan går ut i 2013 og nå arbeides det med en ny plan for neste 4 års periode. Innspill til denne ønskes av alle lokalforeninger. Det ble utlevert et skjema med tre spørsmål som skulle besvares og sendes inn innen 15. desember. For de som ikke var til stede sender jeg ut en kopi.

Det ble diskutert litt om hvordan få til en ny giv på lokalplan. Skal vi motivere til å starte nye foreninger, enten på steder vi ikke er i dag eller eventuelt «Unge» foreninger der vi allerede er lokalisert.

Stemningen i salen var at vi ikke burde satse på «Unge» foreninger.

Sannheten er at vi har en så gammel medlemsmasse nå at hvis vi ikke rekrutterer fler nye nå så er det ikke mange år før vi er halvert på grunn av naturlig frafall.

Ellen Sofie lurte på om det snart var på tide å ta opp navnet på foreningen igjen. Modig gjort, for da fikk hun «bakoversveis». Men kanskje vi i hvert fall kan tenke over dette, «smake» litt på det.

Ellen Sofie tok også opp vedtektene. Er det noe dere ønsker endret, gå til de paragrafene som gjelder lokalforeningene i det minste og kikk litt.

Frist for Forslag til endring av disse er også 15. desember.

Det ble også informert om at vi snart får et nytt medlemsregister system. Det håper vi vil gjøre det lettere for alle foreningene å holde seg oppdatert.

Nana prøvde å motivere til å ta på seg tillitsverv, gjelder både lokalt, fylket og sentralt. Er sikker på at det finnes mange dyktige kvinner der ute som godt kan påta seg et større ansvar. Både Ellen Sofie og Nana understreket hvor mye personlig utvikling og glede det ligger i dette også.

Alle foreningene har fått brev fra valgkomiteen til Landsmøtet i 2013. Send inn forslag, frist 15. desember.

Foreningene må også gå i seg selv for å motivere medlemmer til å ta på seg verv i fylkesstyret. Nå har vi redusert antallet styremedlemmer i et par år og vi har i år ikke fått tak i beredskapskontakt.

Solbjørg var kry over å vise frem hva vi har fått til på Hjemmesida vår. Faktisk er vi 1 av kun 5 fylkeslag som er i ferd med lanseringen eller som allerede er oppe og går.

Ellen Sofie orientert også om den «nye giv» for Fastelavn. Håper alle tar godt imot både krus og bolle, samt store fjær til å pynte tre. Da kan vi få til litt aktivitet i samme slengen.

Generelt ønskes det fra alle at vi bør flinkere å distribuere informasjon ut til medlemmene våre.

F.eks. Nytt og Nyttig.

Kanskje en ide å kopiere opp noen eksemplarer å la dem ligge til gjennomsyn på medlemsmøtene. Kanskje kan det gjelde dette referatet også.

Styret i Vest-Agder satset på at ikke alle hadde sikret seg adventskalendere, og takk til alle som kjøpte, enten til eget bruk eller for å selge videre via foreningene sine. Vi ble så godt som kvitt alle 100.

Tusen takk for det.

Vi takker også for velvilligheten dere alle viser når det gjelder loddkjøp. Vi fikk inn noe over 3000 kroner. Kjempebra!

Tusen takk også til alle dere som bidrog til at vi en fin meningsutveksling. Uten dette ville ikke utbyttet av møtet blitt det samme.

Nana orienterte om at Oddernes kommer til å legge ned fra Nyttår. De har vært så gavmilde å donere 100 000 kroner til en «lunken» fylkeskasse. Det setter vi stor pris på, og lover at de skal bli brukt på en god måte. 20 000 av disse er bundet som tilskudd til opprettelse av ny forening. Håper det går i boks.

For øvrig vil Oddernes donere resten av sine midler til N.K.S. sine fond. Tusen takk.

Rosfjord er et godt sted å være på slike arrangementer vi hadde nå. God service og deilig lunch ble servert.

Etter lunchen hadde Nana en liten sekvens som fikk latter musklene i sving hos damene.

Vi avslutter kl.15.30.