Mandal.

Leder:Janne Fallan Lorentsen
Volkedalsveien 13
4514 Mandal
Tlf: 38 26 29 27
E-mail: ijolo@online.no

Vi holder til i Foged gate Heibergs 7.Har ca.150 medlemmer,derav ca.20 aktive.

Vi driver barnehage.

På våren er det stor aktivitet med Fastelavensris, og på høsten har vi noen innbringende dager på torvet med munker og loddsalg.

Vi er med å drive Frivillighetssentralen i Mandal,der har vi 2 medlemmer i styret.

Har Omsorgberedskapsgruppe med ca.60 personer.

Deltar i komiteen for stemmerettsjubileet 2013.

Engersjerer oss nå for å få barn/unge til å gå/sykle til og fra skolen.

Følg oss på Facebook klikk her.